ทำไมต้องสรุปผลประกอบการของธุรกิจ

ทำไมต้องสรุปผลประกอบการของธุรกิจ

การสรุปผลประกอบการ (Financial Statements) มีความสำคัญมากในธุรกิจเพราะเป็นเอกสารที่สร้างขึ้นจากข้อมูลการเงินที่ประกอบด้วยรายละเอียดทางการเงินต่าง ๆ ของธุรกิจในระยะเวลาที่กำหนด (เช่น รายปี). นี่คือเหตุผลที่สำคัญที่ธุรกิจต้องสรุปผลประกอบการ:

 1. การให้ข้อมูลทางการเงิน:
  • ผลประกอบการเป็นที่สำคัญในการให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องและเป็นรูปธรรม.
  • ช่วยให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจ, เช่น ผู้ลงทุน, เจ้าของธุรกิจ, และเจ้าหนี้, ได้รับข้อมูลที่ทันท่วงทีเกี่ยวกับสภาพการเงินของธุรกิจ.
 2. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางการเงิน:
  • ผลประกอบการช่วยในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางการเงินของธุรกิจ.
  • สามารถระบุได้ว่าธุรกิจมีกำไรหรือขาดทุน, การสร้างรายได้, และต้นทุนที่เกี่ยวข้อง.
 3. การตัดสินใจทางธุรกิจ:
  • ช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเงิน, เช่น การลงทุน, การบริหารจัดการความเสี่ยง, และการวางแผนการเติบโต.
 4. การประเมินความสามารถในการผลิตกำไร:
  • ผลประกอบการช่วยในการประเมินความสามารถในการผลิตกำไรของธุรกิจ.
  • ทำให้เจ้าของธุรกิจและผู้ลงทุนทราบว่าธุรกิจมีศักยภาพทางการเงินที่แข็งแรงหรือไม่.
 5. การประเมินสภาพคล่อง:
  • ช่วยในการประเมินสภาพคล่องของธุรกิจ, คือความสามารถในการจ่ายหนี้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ.
  • ทำให้เจ้าของธุรกิจและเจ้าหนี้มีความมั่นใจในความเสี่ยงทางการเงิน.
 6. การประมาณการตัวชี้วัดการเงิน:
  • ผลประกอบการช่วยในการประมาณการตัวชี้วัดการเงินที่สำคัญ, เช่น อัตรากำไรสุทธิ, อัตราเงินลงทุนทำกำไร, และอัตราการหนี้สิน.
 7. การประเมินการปฏิบัติตามวิธีการบัญชี:
  • ช่วยในการประเมินว่าการบัญชีได้ถูกทำตามวิธีการทางบัญชีที่ถูกต้องหรือไม่.
  • สร้างความน่าเชื่อถือในข้อมูลทางการเงิน.

การสรุปผลประกอบการเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยในการจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและมีการตัดสินใจทางธุรกิจที่มีข้อมูลพื้นฐาน. นอกจากนี้, มันยังเป็นวิธีที่สำคัญในการสื่อสารข้อมูลทางการเงินกับผู้ที่สนใจภายนอกธุรกิจ, เช่น ผู้ลงทุน, หน่วยงานสาธารณะ, และเจ้าหนี้.

การใช้โฆษณา PPC (Pay-Per-Click) บนเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย

การใช้โฆษณา PPC (Pay-Per-Click) บนเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการโฆษณาและเพิ่มยอดขายในโลกออนไลน์. โฆษณา PPC ทำให้คุณชำนาญในการเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายของคุณและชำนาญในการจ่ายเงินเฉพาะเมื่อมีการคลิกที่โฆษณาของคุณ. นี่คือขั้นตอนพื้นฐานในการใช้โฆษณา PPC บนเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียพร้อมตัวอย่าง:

การใช้โฆษณา PPC บนเว็บไซต์:

 1. การเลือกแพลตฟอร์ม: เลือกแพลตฟอร์ม PPC ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ เช่น Google Ads, Bing Ads, หรือ Taboola.
 2. คีย์เวิร์ด: ค้นหาและเลือกคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณและมีความเสี่ยงต่ำในการประปากรอบ.
 3. การจัดลำดับความสำคัญของคีย์เวิร์ด: จัดลำดับความสำคัญของคีย์เวิร์ดของคุณ เพื่อกำหนดราคาจ่ายต่อคลิก (Cost-Per-Click, CPC).
 4. การสร้างโฆษณา: สร้างโฆษณาที่น่าสนใจและมีความน่าสนใจสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ.
 5. การเป้าหมาย: ระบุกลุ่มเป้าหมายของคุณในการโฆษณา PPC โดยใช้ที่อยู่ทางภูมิศาสตร์,รายละเอียดทางไซต์, และอื่น ๆ.
 6. การจัดการรายการ: ตรวจสอบและปรับปรุงรายการ PPC ของคุณอย่างต่อเนื่อง.
 7. การวิเคราะห์และรายงาน: ใช้ข้อมูลการติดตามเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปรับปรุงแผนการตลาด.

การใช้โฆษณา PPC บนโซเชียลมีเดีย:

 1. การเลือกแพลตฟอร์ม: เลือกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ เช่น Facebook Ads, Instagram Ads, Twitter Ads, หรือ LinkedIn Ads.
 2. การเป้าหมายกลุ่มเป้าหมาย: ระบุกลุ่มเป้าหมายของคุณโดยใช้ตัวบ่งชี้ที่เหมาะสม เช่น อายุ, เพศ,สถานภาพสมรส, และสิ่งที่สนใจ.
 3. การสร้างโฆษณา: สร้างโฆษณาโซเชียลที่มีคุณค่าและน่าสนใจสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ.
 4. การวางแผนการโฆษณา: กำหนดเป้าหมายและระยะเวลาโฆษณา และตรวจสอบการจ่ายเงินในเช็คและสร้างรายการโฆษณา.
 5. การจัดการรายการ: ตรวจสอบและปรับปรุงรายการโฆษณาบนโซเชียลมีเดียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ.
 6. การวิเคราะห์และรายงาน: ใช้ข้อมูลการติดตามเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปรับปรุงแผนการตลาดบนโซเชียลมีเดีย.

ตัวอย่าง: ร้านออนไลน์ขายเสื้อผ้าควรใช้ Facebook Ads เพื่อโฆษณาเสื้อผ้าสำหรับกลุ่มเป้าหมายของเขาที่มีอายุ 18-35 ปีและสนใจแฟชั่น. พวกเขาสร้างโฆษณาภาพและวิดีโอที่น่าสนใจและใช้ตัวบ่งชี้ทางโซเชียลเช่นความสนใจแฟชัั่นและการซื้อออนไลน์. และพวกเขาวิเคราะห์ผลการโฆษณาใน Facebook Ads Manager เพื่อปรับปรุงแผนการตลาดในอนาคต.

มาออกกำลังกายด้วย เครื่องออกกำลังกาย มาช่วยลดน้ำหนักที่บ้าน

ทุกวันนี้การออกกำลังกาย ให้ความนิยมกันมากขึ้น เพราะว่าการออกกำลังกายช่วยให้สุขภาพแข็งแรง และสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะลดน้ำหนัก การเลือกอุปกรณ์สำหรับบริหารร่างกาย หรือ เครื่องออกกำลังกาย มาช่วยลดน้ำหนักที่บ้าน เป็นตัวช่วยอีกวิธีในการดูแลรูปร่างไปพร้อมรักษาสุขภาพให้แข็งแรง จำเป็นจะต้องเลือกดูให้ดีว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับจุดประสงค์หลัก หรือไม่

เพื่อช่วยให้ร่างกายได้สุขภาพที่แข็งแรง เพิ่มความฟิตแอนด์เฟิร์มได้ดี เครื่องออกกำลังกาย แต่ละชนิดก็มีคุณประโยชน์เฉพาะทางต่างกันออกไป

– ถ้าต้องการฟิตหุ่นหรือกล้ามเนื้อให้แน่นและแข็งแรง ต้องเลือก อุปกรณ์ออกกำลังกาย ประเภทช่วยสร้างกล้ามเนื้อ เช่น ตุ้มน้ำหนักมานอนยกน้ำหนัก กรรเชียงยก หรือ อุปกรณ์ประเภทมัลติยิมที่มีเครื่องออกกำลังกายหลายส่วนในอุปกรณ์เดียวกัน
– พิจารณาถึงการใช้งานของแต่ละอุปกรณ์ และประโยชน์ที่ได้มากกว่าจะหลงฟังแต่คำโฆษณาชวนเชื่อ
– ถ้าต้องการลดน้ำหนัก เลือกอุปกรณ์ประเภทแอโรบิก เช่น ลู่เดินกึ่งสเต็ป (เครื่องเดินวงรี) จักรยานปั่นออกกำลังกายอยู่กับที่ สายพานเดิน-วิ่ง ลู่วิ่งไฟฟ้า
– ถ้าต้องการลดหน้าท้อง เลือกอุปกรณ์ เช่น เครื่องซิทอัพ เครื่องออกกำลังกายลดหน้าท้อง
– ถ้าต้องการลดน่อง หรือต้นขา เลือก เครื่องบริหารช่วงขาและสะโพก
-เช็คสภาพ ล้อ นอต เฟือง คันถีบหรือก้านจับต่างๆ ตรวจดูให้ดีว่ามีจุดใดบกพร่องชำรุดหรือไม่ อุปกรณ์ชิ้นนั้นสามารถปรับให้เข้ากับตัวท่านเองได้ดีหรือไม่ และเมื่อลองใช้ดูแล้วสามารถใช้ได้ถนัดดี และเหมาะกับตัวเองหรือไม่ เป็นต้น
– เช็คพื้นที่ว่าเหมาะสมที่จะวางเครื่องออกกำลังกายหรือไม่ เครื่องออกกำลังกาย / อุปกรณ์ออกกำลังกาย บางประเภทต้องอาศัยพื้นที่จัดเก็บ
– เครื่องออกกำลังกาย ปัจจุบันมีให้เลือกมากมายหลายรูปแบบ ทั้งราคาถูกและเก็บง่ายสะดวก แต่ไม่ว่าจะเลือกใช้อุปกรณ์ประเภทใด ผลของการลดน้ำหนักจะเป็นที่พอใจได้ก็ขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอและจริงจังของท่านเท่านั้น

เครื่องออกกำลังกายใน ฟิตเนส ที่ช่วยเผาผลาญไขมัน

กระแสรักสุขภาพ การออกกำลังกายกำลังมาแรง ฟิตเนส จึงได้รับความนิยมไปด้วย แถมมีเครื่องออกกำลังกายแบบครบครันได้ออกครบทุกส่วนของร่างกาย เข้าฟิตเนส มาก็หลายครั้งแต่กลับไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเครื่องออกกำลังกายเครื่องไหน ช่วยเผาผลาญไขมันได้เร็วและมากที่สุด

การดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายกำลงได้รับความนิยมมากขึ้น การออกกำลังกายมีทั้งในร่มและกลางแจ้งแต่สำหรับคนที่ต้องการออกกำลังกายในร่มหรือออกกำลังกายที่บ้านไม่จำเป็นต้องเข้าฟิสเนสแนะนำลู่วิ่งไฟฟ้าที่จะเป็นตัวช่วยประจำบ้านในการออกกำลังของคุณและคนในครอบครัวกำลังมองหา เครื่องออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็นจักรยานออกกำลังกายให้ ได้เลือกซื้อนำไปติดตั้งในห้องออกกำลังกายหรือห้องพักส่วนตัว ห้องนอนก็ยังได้

เครื่องออกกำลังกาย เป็นตัวช่วยให้ออกกำลังกายได้ง่ายขึ้น ใช้เวลาว่างจากการทำงานหรือกลับมาจากทำงานไม่ต้องกังวลเรื่องรถติดหาก มีเครื่องออกกำลังกาย เหล่านี้อยู่ที่บ้าน ไม่จำเป็นต้องจ่ายรายเดือน ก็สามารถที่จะออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้หญิงผู้ชายที่มักจะต้องการดูแลกล้ามเนื้อสัดส่วนหรือกระชับบางส่วนของร่างกายอย่างเช่นกล้ามเนื้อขา หน้าท้อง หรือส่วนอื่นมีให้คุณได้เลือกตามความต้องการ ด้วยการคัดเลือกเครื่องออกกำลังกายที่ได้รับความสนใจและนิยมเลือกใช้งานพร้อมทั้งรูปแบบเครื่องเล่นใหม่ๆที่ตอบโจทย์หรือช่วยให้ออกกำลังกายได้อย่างปลอดภัยและทำได้ง่ายกว่าเดิม

การออกกำลังกายใน ฟิตเนส ช่วยให้สามารถออกกำลังกายได้ทุกวัน เพราะไม่มีสิทธิ์มาอ้างเรื่องฝนฟ้าอากาศไม่เป็นใจ ทำให้ช่วยออกกำลังกายได้สม่ำเสมอมากยิ่งขึ้น การได้เคลื่อนไหวร่างกายช่วยเผาผลาญไขมันส่วนเกินได้บ้าง แต่ถ้าอยากลดน้ำหนัก รีดไขมันออก จะต้องเลือกเครื่องออกกำลังกายให้เหมาะสม

เลือกเครื่องออกกำลังกายที่กระตุ้นการเผาผลาญจากการออกกำลังกายเหล่านี้

1. Rowing Machine

อัตราการเบิร์นอยู่ที่ 660 แคลอรี/ชั่วโมง หรือ 11 แคลอรี/นาที หากสนใจต้องการเบิร์นพร้อมกับฝึกกล้ามเนื้อ Rowing Machine นั้นเหมาะสมที่สุด เพราะนอกจากจะเบิร์นแคลอรีได้สูงแล้ว ยังสามารถช่วยสร้างกล้ามเนื้อหลัง ขา และแขน ไปพร้อมๆ กันอีกด้วย

2. Stair Climber

อัตราการเบิร์นอยู่ที่ 720 แคลอรี/ชั่วโมง หรือ 12 แคลอรี/นาที หากชอบเบิร์นไขมันโดยการขึ้นบันไดที่บ้าน ลองเปลี่ยนมาใช้เครื่องนี้ที่ ฟิตเนส ( Fitness ) รับรองจะต้องติดใจ เพราะไม่ต้องวิ่งขึ้น – ลงบันไดหลายๆ รอบ เครื่อง Stair Climber จะจำลองการเดินขั้นบันไดอย่างไม่รู้จบ นอกจากจะเผาผลาญไขมันได้มากแล้ว ยังฝึกให้กล้ามเนื้อขายังแข็งแรงขึ้นด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิร์นให้ได้มากที่สุด ควรจะก้าวยาวๆ ระหว่างออกกำลังด้วยเครื่องนี้

3. Elliptical Trainer

อัตราการเบิร์นอยู่ที่ 780 แคลอรี/ชั่วโมง หรือ 13 แคลอรี/นาที เครื่องนี้เหมาะสำหรับผู้มีปัญหาหัวเข่า เพราะจะช่วยลดแรงกระแทกได้มากกว่าลู่วิ่ง มีอัตราการเบิร์นค่อนข้างสูง และจะสูงที่สุดเมื่อออกแรงโยกคันจับด้วย

4. Stationary Bike

อัตราการเบิร์นอยู่ที่ 840 แคลอรี/ชั่วโมง หรือ 14 แคลอรี/นาที การปั่นจักรยานก็สามารถช่วยลดแรงกระแทกได้ดี เป็นอีกตัวเลือกของผู้ที่เจ็บหัวเข่า แต่ต้องระวังการปวดหลังส่วนล่าง ถ้าจักรยานที่ใช้เป็นแบบที่ต้องโน้มตัวไปข้างหน้า และปั่นต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน

5. Treadmill

อัตราการเบิร์นอยู่ที่ 1,020 แคลอรี/ชั่วโมง หรือ 17 แคลอรี/นาที ลู่วิ่ง หรือ Treadmill คือ ราชาแห่งเครื่องเบิร์น นักวิจัยพบว่า ลู่วิ่งสามารถเบิร์นแคลอรีได้สูงที่สุดในหมู่เครื่องเล่นคาร์ดิโอใน ฟิตเนส ( Fitness ) ถ้าเพื่อนๆ ไม่มีปัญหาสุขภาพใดๆ แนะนำให้ใช้ลู่วิ่งจะดีกว่า

นอกเหนือจากความเร็วแล้ว ควรปรับความชันให้สูงขึ้นด้วย ถ้าใครไม่ชอบวิ่ง ลองปรับความชัน (Incline) ให้สูงที่สุด แล้วเดินหรือวิ่งเหยาะๆ สังเกตตัวเลขแคลอรีที่เบิร์นได้ จะสูงมากจนน่าตกใจพอๆ กับวิ่งเร็วๆ บนแนวราบเลยทีเดียว

รู้แล้วว่า เครื่องออกกำลังกาย เครื่องไหนที่จะช่วยเบิร์นไขมันส่วนเกินออกได้อย่างรวดเร็ว คราวหน้าไป ฟิตเนส ( Fitness ) ลองหาโอกาสควรไปสัมผัสเครื่องเล่นเหล่านี้ดูนะคะ รับรองจะติดใจ

รับออกแบบบ้าน บ้านสไตล์โมเดิร์น พร้อมตกแต่งภายในบ้าน

การออกแบบสร้างบ้านใหม่ สะท้อนความบริบูรณ์ในทุกมิติด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ทันสมัยทุกมุมมอง เผยรสนิยมและสไตล์ที่แตกต่างของผู้เป็นเจ้าของภายในพื้นที่ใช้สอยที่ได้รับการจัดสรรอย่างลงตัว เพียบพร้อมด้วยทุกฟังก์ชันภายในที่ครบครันตอบโจทย์ทุกชีวิตเพื่อสร้างความสุขและความสบายในการอยู่อาศัยอย่างเหนือระดับ แบบบ้านสวย ๆ มีความสำคัญอย่างมากต่อการอยู่อาศัย แน่นอนว่าเมื่อมีที่ดินอยู่ในมือไม่ว่าจะหลังจากซื้อที่ดินมาได้ หรือได้ที่ดินมรดก การจะสร้างบ้านสักหลังไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ไม่ใช่แค่หาแบบบ้านสวย ๆ ได้ก็พอ เพราะบ้านนี้จะอยู่กับเราไปอีกนานแสนนาน ด้วยต้นทุนที่ค่อนข้างสูง ระยะเวลาในการปลูกสร้าง และมีขั้นตอนที่ต้องคำนึงถึงหลายเรื่อง ซึ่งหากเราเลือกแบบบ้านผิด ไม่ได้มาตรฐาน นั่นหมายถึง ความไม่ปลอดภัยของผู้ที่อยู่อาศัย
ดังนั้นการเลือกแบบบ้านสวย ๆ จึงมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะแบบแปลนบ้าน และแบบพิมพ์เขียว จำเป็นต้องมีลายเซ็นวิศวกรและสถาปนิกผู้ออกแบบ ก่อนยื่นขอสร้างบ้าน

plus-builders รับออกแบบบ้าน สไตล์โมเดิร์น นี้ยังคงได้รับความนิยมอยู่เสมอถึงแม้ความนิยมในสไตล์อื่นๆจะมีเข้ามาอยู่บ้างเช่นนอร์ดิกหรือมินิมอล แต่สไตล์นี้ก็ยังคงความใหม่และมีความทันสมัยในตัวที่ไม่ว่าสไตล์ไหนๆก็ไม่อาจทำได้ ทำให้สไตล์โมเดิร์นนี้ยังได้รับความนิยมอยู่เสมอไม่มีตกเทรนด์ รับออกแบบบ้าน บ้านสไตล์โมเดิร์นคือสไตล์ที่ออกแบบให้มีทรงเหลี่ยมไม่มีหลังคาจั่วที่ใช้กระเบื้องมุงแบบบ้านทั่วๆไป แต่ใช้เป็นหลังคาแบบหล่อคอนกรีตหรือไม่ก็เมทัลชีทไปเลย ซึ่งการก่อสร้างในส่วนของหลังคาอาจต้องปราณีตเรื่องของการทากันซึมเพราะหากไม่ใส่ใจหรือช่างประสบการณ์น้อยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของน้ำซึมลงฝ้าเพดานได้

บ้านสไตล์โมเดิร์น ถือเป็นสไตล์การแต่งบ้านที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากเป็นสไตล์ที่สวยที่เรียบง่าย และแฝงไปด้วยความทันสมัย เข้ากันกับเฟอร์นิเจอร์แทบทุกรูปแบบ

ส่วนเรื่องของโทนสี สไตล์โมเดิร์นจะเน้นใช้โทนสีแบบผู้ใหญ่ เช่น เทา ดำ น้ำตาล แต่จะไม่ใช้สีเดียว สไตล์โมเดิร์นจะต้องมีการตัดกันของสีด้วยการใช้สีตั้งแต่2สีขึ้นไป เพื่อให้เกิดลูกเล่นและความเป็นโมเดิร์นที่ทันสมัยซึ่งเป็นสัญญาลักษณ์ของสไตล์นี้

ปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่ามีสไตล์ตกแต่งบ้าน ตกแต่งภายในให้ดู และได้เห็นมากมาย แต่ละแห่งก็จะนำเสนอสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่น และมีความทันสมัย เพราะไม่ว่าใครก็อยากให้บ้าน หรือที่อยู่อาศัยออกมาตรงกับจินตนาการที่ต้องการมากที่สุด ซึ่งที่ plus-builders รับออกแบบบ้าน คือบริษัทรับออกแบบบ้าน ตกแต่งภายในบ้าน ที่สามารถนำเสนอสไตล์ต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า

ฟิลเลอร์ใต้ตา ช่วยแก้ไขเรื่องใดบ้าง

ปัญหาริ้วรอยใต้ตา คือปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อความสวยความงาม เพราะเป็นจุดที่สังเกตได้ง่ายมากบนใบหน้า การฉีดฟิลเลอร์ใต้ตา เป็นการฉีดสารเติมเต็มไฮยาลูรอนิคแอซิด (Hyaluronic Acid) เข้าไปในบริเวณใต้ตาที่มีปัญหาริ้วรอยต่างๆ ที่ส่งผลทำให้ใบหน้าดูโทรมแลดูแก่กว่าวัย หลังฉีดริ้วรอยใต้ตาจะตื้นขึ้น รอยคล้ำใต้ตาและริ้วรอยใต้ตาดูจางลง ส่งผลให้ใบหน้าดูอ่อนกว่าวัย นอกจากนั้นการฉีด ฟิลเลอร์ใต้ตา ยังมีความปลอดภัย และสามารถแก้ปัญหาใต้ตาได้เกือบทั้งหมด เช่น
– ปัญหาริ้วรอย ร่องน้ำตา การฉีด ฟิลเลอร์ใต้ตา ช่วยแก้ปัญหาร่องน้ำตา เบ้าตาลึก ตาโหล โดยการใช้ฟิลเลอร์ ฉีดเข้าไปในบริเวณที่มีร่องลึกด้วยเทคนิคพยุงชั้นกระดูกใต้ตา ผลลัพธ์ที่ได้คือผิวรอบดวงตาดูตื้นขึ้น ส่งผลให้ใบหน้าโดยรวมดูอ่อนกว่าวัย
– ปัญหาขอบตาดำ ใต้ตาคล้ำ เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น ความผิดปกติของเม็ดสีบริเวณใต้ตา โรคภูมิแพ้ การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ การฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาช่วยเติมเต็มใต้ตาให้ดูตื้นขึ้น ใต้ตาดูแน่น ฟู กระชับ ผิวใต้ตาก็จะดูสว่างขึ้น
– ปัญหาริ้วรอยใต้ตา ร่องใต้ตา เป็นปัญหาใหญ่ที่มีสาเหตุมาจากผิวบริเวณใต้ตาขาดน้ำ ขาดความชุ่มชื้นส่งผลให้บริเวณใต้ตา เหี่ยวย่นจนเกิดเป็นริ้วรอย การ ฟิลเลอร์ใต้ตาช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น รักษาความชุ่มชื้นและทำให้ริ้วรอยใต้ตาก็จางลง
– ปัญหาถุงใต้ตา ไขมันใต้ตา ที่เกิดจากอายุที่มากขึ้น ทำให้ไขมันชั้นตื้นบางลงและหย่อนคล้อยลงตามแรงโน้มถ่วง จนทำให้ใต้ตาดูลึกและเห็นโหนกชัดขึ้น การฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาช่วยลดถุงใต้ตาได้เพราะช่วยเติมเต็มทำให้ถุงใต้ตาเล็กลง เบ้าตาก็จะดูตื้นขึ้น

ข้อดีของการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตา
– เห็นผลชัดเจนทันทีหลังทำ และเห็นผลการเปลี่ยนแปลงชัดเจนที่สุดใน 2 สัปดาห์
– การฉีดใต้ตาสามารถแก้ปัญหาถุงใต้ตา ขอบตาดำ เบ้าตาลึกตาโหลและริ้วรอยใต้ตาได้อย่างเห็นผล
– การฉีดใต้ตามีขั้นตอนการทำที่ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องผ่าตัดและไม่ต้องใช้เวลาพักฟื้น
– เป็นวิธีที่ปลอดภัยไม่มีสารตกค้างในร่างกาย สามารถสลายเองได้ตามธรรมชาติ และอยู่ได้นาน 6-24 เดือน
– ฟิลเลอร์ได้รับการรับรองจาก อย. ฉีดแล้วไม่ทำให้เกิดอาการแพ้

เช่ารถเทรลเลอร์ กับดูแลเลือกใช้และดูแลรักษาน้ำมันเครื่อง

เมื่อเราใช้งานรถอย่างหนัก สิ่งที่เราต้องคอยดูแลก็คือประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ว่าสามารถทำงานได้ดีเหมือนเดิมหรือเปล่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถขนาดใหญ่ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าหรือเดินทางในระยะทางไกล เช่น รถบรรทุกรับจ้าง รถเทรลเลอร์รับจ้าง ต้องคอยดูแลเป็นพิเศษและหมั่นตรวจเช็คอยู่เสมอ เพราะอย่างที่ทราบกันดีว่ารถจะถูกใช้งานค่อนข้างหนัก นอกจากอะไหล่รถยนต์หรือส่วนอื่น ๆ ที่ ต้องคอยเช็ค น้ำมันเครื่องก็เป็นสิ่งสำคัญที่ ต้องคอยดูอยู่เสมอ และน้ำมันเครื่องถือได้ว่าเป็นอะไหล่ 1 ชิ้น ที่สิ้นเปลืองอย่างมาก เพราะต้องคอยเปลี่ยนถ่ายบ่อย ๆ เมื่อครบกำหนดหรือถึงระยะเวลาที่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เพราะหากเราไม่หมั่นเปลี่ยนน้ำมันเครื่องจะทำให้อะไหล่และระบบเครื่องยนต์ต่าง ๆ เสื่อมประสิทธิภาพหรือสึกหรอได้เร็วขึ้น เพราะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอยู่เป็นประจำตามระยะเวลาที่กำหนดถือเป็นเรื่องที่ดีต่อระบบเครื่องยนต์ เพราะการเปลี่ยนถ่ายจะเข้าไปช่วยทำความสะอาดของเครื่องยนต์ และช่วยป้องกันการสึกหรอและการเสื่อมประสิทธิภาพของอะไหล่ชิ้นส่วนต่าง ๆ ทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้เหมือนรถคันใหม่

ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกใช้น้ำมันเครื่องให้เหมาะสมกับประเภทรถ ให้กับผู้ขับรถขนส่ง เช่ารถเทรลเลอร์ เป็นต้น เพราะการเลือกใช้น้ำมันเครื่องให้เหมาะกับการใช้งานถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก ปัจจุบันในประเทศไทยมีหลากหลายยี่ห้อให้บริษัทขนส่งได้เลือกใช้น้ำมันเครื่องให้เหมาะสมกับรถที่ให้บริการด้านการขนส่งอย่างเช่น เช่ารถเทรลเลอร์ เป็นต้น แต่ละประเภทก็มีความแตกต่างกันไปตามแต่ขั้นตอน วิธีการ กระบวนการผลิต จนหลายบริษัทหรือบางคนอาจเกิดความสับสน เลือกไม่ถูกหรือไม่ทราบว่าน้ำมันเครื่องชนิดไหนดีและเหมาะสมที่สุดกับรถ โดยในประเทศ มีน้ำมันเครื่องที่ขายในประเทศ แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทดังนี้
1.น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ เป็นน้ำมันเครื่องที่มีราคาแพงและดีที่สุด เพราะมีกระบวนการขั้นตอน วิธีการผลิตอย่างพิถีพิถัน รวมถึงกรรมวิธีต่าง ๆ ที่ถูกคิดค้นและวิจัยมาเป็นอย่างดีเพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างดี ดังนั้นน้ำมันเครื่องประเภทนี้จึงมีความสามารถในการทำงานของการหล่อลื่นเครื่องยนต์สูงสุด อัตราการระเหยของน้ำมันอยู่ในอัตราที่ต่ำ ช่วยปกป้องเครื่องยนต์และชิ้นส่วนต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี และน้ำมันเครื่องประเภทนี้สามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน อยู่ที่ระยะทาง 15,000 – 20,000 กิโลเมตร น้ำมันเครื่องแบบสังเคราะห์จึงเหมาะสมกับรถที่ต้องการความใส่ใจและกรดูแลที่เป็นพิเศษ

2.น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ น้ำมันเครื่องประเภทนี้เป็นน้ำมันเครื่องที่ดีรับความนิยมมากที่สุดในบ้านเรา เพราะราคาที่อยู่ในระดับกลาง ๆ ไม่ถูกเกินไปหรือไม่แพงจนซื้อไม่ไหว น้ำมันเครื่องแบบสังเคราะห์จะผสมระหว่างน้ำมันเครื่องแท้กับน้ำมันธรรมชาติ ไปตามอัตราส่วนของแต่ละบริษัทที่ผลิตน้ำมันเครื่องชนิดนี้ออกมาจำหน่าย (โดยมีสูตรเฉพาะของแต่ละบริษัท) ประสิทธิภาพของการหล่อลื่นและการปกป้องเครื่องยนต์ยังอยู่ในเกณฑ์ดี สำหรับอายุการใช้งานของน้ำมันเครื่องประเภทนี้จะอยู่ที่ 5,000 – 10,000 กิโลเมตร

3.น้ำมันเครื่องธรรมดา น้ำมันเครื่องชนิดนี้มีราคาถูกที่สุดจากน้ำมันเครื่องทั้งหมด เพราะเป็นน้ำมันที่ได้มาจากธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ หรือได้จากการกลั่นจากน้ำมันดิบ ทำให้น้ำมันเครื่องประเภทนี้มีประสิทธิภาพด้อยกว่าน้ำมันเครื่องประเภทอื่น และอายุการใช้งานที่สั้นกว่า ดังนั้นระยะทางในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 3,000 – 7,000 กิโลเมตร

จากที่กล่าวมา น้ำมันเครื่องที่ให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดแก่เครื่องยนต์ก็คงจะเป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ เพราะประสิทธิภาพที่ดีต่อเครื่องยนต์ที่สุด ใช้ได้กับรถที่ออกใหม่หรือรถที่ออกมาได้สักระยะหนึ่งแล้ว อย่างที่ทราบกันดีตามกฎพื้นฐานของโลกก็คือ ประสิทธิภาพที่ดีก็ต้องแลกมากับราคาที่ค่อนข้างสูง ซึ่งหากใครมีงบจำกัดหรือต้องควบคุมในด้านต้นทุนสามารถเลือกใช้น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์แทนได้

การใช้น้ำมันเครื่องในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของรถสำหรับบริการด้านการขนส่งต้องมาพร้อมกับ ตัวกรองน้ำมันเครื่อง ที่เราก็ไม่ควรมองข้ามเช่นกัน และต้องหมั่นใส่ใจอยู่ตลอด เพราะหากตัวกรองน้ำมันเครื่องมีอาการผิดปกติและเกิดอุดตันขึ้นมา ก็อาจส่งผลเสียต่อเครื่องยนต์ได้ เพราะหน้าที่ของตัวกรองน้ำมันเครื่อง คือ กรองและดักจับสิ่งสกปรกต่าง ๆ ที่ปะปนมากับน้ำมันเครื่องอย่าง ฝุ่น เศษโลหะที่เกิดจากการเสื่อมประสิทธิภาพ เขม่าที่เกิดจากการเผาไหม้ นอกจากนี้ตัวกรองน้ำมันเครื่องยังช่วยในลดการสึกหรอและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ได้อีกด้วย เพราะน้ำมันเครื่องที่สะอาด ย่อมมีประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างดี เพราะหากบริษัทขนส่งหรือผู้ขับรถขนส่งละเลยต่อตัวกรองน้ำมันเครื่อง ผลกระทบที่ตามมาต่อเครื่องยนต์คือ รถสตาร์ทติดยาก เครื่องยนต์อืด การตอบสนองของเครื่องยนต์ด้อยประสิทธิภาพลง การเร่งของเครื่องยนต์ช้าลง และส่งผลต่อชิ้นส่วนต่าง ๆ จนทำให้เครื่องยนต์มีปัญหาอีกด้วย

อายุการใช้งานของตัวกรองน้ำมันเครื่องส่วนใหญ่จะอยู่ในระยะทางประมาณ 5,000 – 10,000 กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับประเภทของน้ำมันเครื่องที่ใช้ และตัวกรองน้ำมันเครื่องต้องเลือกใช้ของแท้เท่านั้น เพราะหากเลือกใช้ตัวกรองน้ำมันเครื่องปลอม การกรองอย่างคราบเขม่า ฝุ่น เศษโลหะ จะไม่สามารถกรองได้ และหากตัวกรองน้ำมันเครื่องทนแรงดันไม่ไหวทำให้ตัวกรองเกิดการขาด และถ้ากระดาษกรองเทียมนี้หลุดเข้าไปภายในเครื่องยนต์ จนทำให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายอย่างมากก็เป็นได้หรือหน้าที่ในการกรองสิ่งสกปรกต่าง ๆ ก็ไม่สามารถทำงานได้

หาก เช่ารถเทรลเลอร์ ครบกำหนดในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรวมถึงชิ้นส่วนเล็ก ๆ อย่างตัวกรองน้ำมันเครื่อง ก็ต้องเปลี่ยนถ่ายหรือเปลี่ยนใหม่ตามมาตรฐานหรือให้มีคุณภาพ เพื่อช่วยป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์และเครื่องยนต์จะได้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์เต็มประสิทธิภาพและอายุการใช้งานที่ยาวนานเพิ่มมากขึ้น

ไวอากร้าไฟเซอร์ ปลุกความเป็นชาย เติมรสให้ชีวิตรักอีกครั้ง

ปัจจุบันเรื่องสุขภาพ ‘น้องชาย’ ถือเป็นเรื่องสำคัญของชายชาตรีทุกคนไม่น้อยไปกว่าเรื่องอื่นใด หลายคนถามหาวิธีเพิ่มสมรรถภาพให้กับตนเอง แต่หลายคนเข้าใจผิดเลือกใช้วิธีมักง่าย เช่น การนวดนํ้ามันเพิ่มขนาด เจลนวดเพิ่มขนาด ยาเพิ่มขนาด ผ่าตัดเพิ่มขนาด ยาปลุกเซ็กส์ หรือแม้แต่ฉีดขยายขนาด

อาหารเสริมผู้ชาย ไวอากร้าไฟเซอร์ คัดสรรมาอย่างพิถีพิถันเป็นพิเศษคือสมุนไพร วิตามินและกรดอะมิโนที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศ

ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศหรือสมรรถภาพทางเพศถดถอยเกิดจากหลายสาเหตุ แต่ในปัจจุบันพบว่าผู้ชายมีความต้องการทางเพศน้อยลง อันเนื่องมาจากความเครียด ภาวะบีบคั้นจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม และหลายๆปัจจัย จากการวิจัยพบว่าความเครียดจะส่งผลให้เซลล์ต่างๆในร่างกายเสื่อมเร็วขึ้น ทำให้ฮอร์โมนต่างๆ ในร่างกาย หลั่งน้อยลงกว่าปกติและถ้าความเครียดถูกสะสมไว้นานๆ อาจมีผลทำให้การทำงานของอวัยวะในหลายๆระบบบกพร่องไปด้วย ซึ่งอวัยวะเพศ และความรู้สึกทางเพศนั้น มีส่วนสัมพันธ์กับความเครียดอย่างมาก ยิ่งความเครียดสูง การหลั่งฮอร์โมนเพศจะลดลง ส่งผลให้ความต้องการทางเพศลดลง เป็นลำดับ หากปล่อยไว้นานไป จะมีผลทำให้อวัยวะเพศเสื่อมสมรรถภาพได้ เนื่องจากกล้ามเนื้อในส่วนดังกล่าวไม่ได้ถูกใช้งาน ปัจจุบันมีสารสกัดจากธรรมชาติหลายชนิดที่ช่วยส่งเสริมสมรรถภาพได้ ซึ่งได้สกัดมารวมอยู่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อให้ง่ายต่อการรับประทาน

ท่านชายหลายคนอาจใช้ ไวอากร้าไฟเซอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางเพศ แต่ไม่ได้ปรับสภาพจิตใจให้ควบคุมความวิตกกังวลเกี่ยวกับสภาพร่างกาย อย่างนี้ก็ทำให้การใช้ ไวอากร้าไฟเซอร์ นั้นไม่ได้ผลเท่าที่ควร เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด คุณควรเข้าใจธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ผู้ชายด้วย ว่าสามารถที่สืบพันธุ์ได้จนหมดอายุขัย หรือตามสภาพร่างกายที่ยังเอื้ออำนวยนั่นเอง นี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่คุณต้องตัดความกังวลออกไปเสียให้ได้ เมื่อคุณยังเคลื่อนไหวร่างกายได้เป็นปกติคุณก็สามารถมีเซ็กส์ได้ อย่ากลัวมากเกินไปเลย แล้วเมื่อคุณมีจิตใจที่มั่นคง เข้าใจความเป็นไปของร่างกาย แล้วได้ ไวอากร้าไฟเซอร์ เป็นตัวช่วยอะไร ๆ มันก็จะดีขึ้นตามไปเอง เหล่านี้จะไปช่วยกระตุ้นให้การไหลเวียนเลือดในร่างกายของคุณดีขึ้นซึ่งไม่มียาตัวใดดีไปกว่าตัวยาที่สกัดมาจากธรรมชาติ นี่คือความปลอดภัยที่คุณจะได้รับ เมื่อการไหลเวียนเลือดดี อารมณ์คุณก็ดี สมองก็ปลอดโปร่ง ผิวพรรณเปล่งปลั่งขึ้น ดูดีมีน้ำมีนวล และแน่นอนว่ารวมไปถึง น้องชายของคุณก็สามารถแข็งตัวได้ดีเหมือนเดิม หรืออาจจะดีกว่าเดิมด้วยก็ได้

ไวอากร้าไฟเซอร์ ช่วยบำรุงร่างกาย บำรุงกำลัง ฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย เพิ่มการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆ ได้ดีขึ้น ลดความเครียด ชะลอวัย

นอกจากนั้น ไวอากร้าไฟเซอร์ ช่วยปรับระดับฮอร์โมนของคุณให้อยู่ในระดับที่เป็นปกติทำให้คุณมีอารมณ์ หรือมีความรู้สึกได้เช่นเดิม แต่สิ่งที่คุณต้องทำควบคู่ไปด้วยกันก็คือการทำร่างกายให้แข็งแรง หรือควรเพิ่มการออกกำลังกายให้มากขึ้น เพื่อรองรับกับความต้องการของคุณด้วย หากคุณแข็ง แรงก็ต้องเยอะขึ้นเป็นธรรมดา และที่สำคัญอย่าลืมทำการบ้านด้วยล่ะ เติมไฟรักให้กับชีวิตคู่อีกครั้ง เพื่ออายุที่ยืนยาวขึ้นด้วย

ยื่นขอสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ยังไงให้ผ่านฉลุย มาดูกันค่ะ

การซื้อรถจักรยานยนต์อาจเป็นการลงทุนที่ดี ด้วยประโยชน์ใช้สอยที่อเนกประสงค์ แต่สำหรับคนที่ไม่มีงเงินสด ก็ต้องมีการ ยื่นขอสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์เสียก่อน และบางครั้งการขออนุมัติสินเชื่ออาจเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากยื่นเป็นครั้งแรก มาดูเคล็ดลับเพื่อช่วยให้สามารถยื่นขอ สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ ให้ผ่านฉลุย

ปรับปรุงเครดิตบูโร
การมีเครดิตบูโรที่ดีเป็นสิ่งสำคัญเมื่อขอ สมัครสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ ทุกประเภท รวมถึงยื่นขอสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ ดังนั้นควรเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบรายงานเครดิตและแก้ไขข้อผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อน ชำระเงินตรงเวลา ชำระหนี้คงค้าง และรักษายอดบัตรเครดิตให้ต่ำเพื่อเพิ่มคะแนนเครดิตของคุณ เครดิตบูโรที่ดีจะแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของคุณและเพิ่มโอกาสในการอนุมัติสินเชื่อ

กำหนดงบประมาณ
ก่อนยื่นขอ สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ ให้ประเมินสถานการณ์ทางการเงินของคุณและพิจารณาว่าสามารถกู้เงินได้เท่าไร พิจารณารายได้ ค่าใช้จ่าย และภาระผูกพันทางการเงินอื่นๆ การตั้งงบประมาณที่เป็นจริงจะไม่เพียงช่วยให้คุณเลือกวงเงินกู้ที่เหมาะสมเท่านั้น แต่ยังแสดงให้ผู้ให้กู้เห็นว่าคุณมีความรับผิดชอบและสามารถชำระคืนเงินกู้ได้

ผู้ร่วมลงนาม
หากคุณมีประวัติเครดิตที่ไม่ดีนัก การมีผู้ลงนามร่วมที่มีประวัติเครดิตที่ดีจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับการอนุมัติสินเชื่อรถจักรยานยนต์ ผู้ลงนามร่วมตกลงที่จะรับผิดชอบเงินกู้หากคุณผิดนัด ซึ่งเป็นการให้หลักประกันเพิ่มเติมแก่ผู้ให้กู้

เตรียมเอกสารที่จำเป็น
รวบรวมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดก่อนยื่นขอสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ โดยทั่วไปจะรวมถึงหลักฐานแสดงรายได้ ใบแจ้งยอดธนาคาร การระบุตัวตน และอาจเป็นหลักฐานการประกัน การเตรียมเอกสารเหล่านี้ให้พร้อมจะช่วยปรับปรุงขั้นตอนการขอสินเชื่อและแสดงให้เห็นถึงองค์กรและความพร้อมของคุณต่อผู้ให้กู้

แสดงความมั่นคงและเชื่อถือได้
ผู้ให้กู้ให้ความสำคัญกับความมั่นคงและความน่าเชื่อถือเมื่อประเมินคำขอสินเชื่อ แสดงให้เห็นถึงประวัติการจ้างงานที่มั่นคง แหล่งที่มาของรายได้ที่สม่ำเสมอ และที่อยู่อาศัยที่เชื่อถือได้ หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนงานหรือที่อยู่อาศัยก่อนยื่นขอสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ไม่นาน เนื่องจากอาจสร้างความกังวลใจให้กับผู้ให้กู้ได้

การขออนุมัติสินเชื่อรถจักรยานยนต์ไม่ช่เรื่องที่ยุ่งยากอย่างที่คิด หากปฏิบัติตามเคล็ดลับเหล่านี้ คุณจะสามารถเพิ่มโอกาสในการยื่นขอ สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ ที่เหมาะกับความต้องการและงบประมาณของคุณ อย่าลืมรักษาคะแนนเครดิตที่ดี กำหนดงบประมาณของคุณ เก็บเงินดาวน์ ค้นหาผู้ให้กู้ พิจารณาผู้ลงนามร่วมหากจำเป็น เตรียมเอกสารที่จำเป็น สำรวจตัวเลือกเงินกู้ และแสดงความมั่นคงและความน่าเชื่อถือ

วิธีเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน ที่ดีต้องเลือกยังไงบ้าง

วิธีเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน ที่ดีต้องเลือกยังไงบ้าง

การเลือกบริษัทรับสร้างบ้านที่ดีนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราได้บ้านที่ตรงตามความต้องการและมีคุณภาพ ดังนั้น ข้าพเจ้าขอแนะนำวิธีเลือกบริษัทรับสร้างบ้านที่ดีตามนี้

ค้นหาข้อมูลและรีวิวจากแหล่งข้อมูลต่างๆ – ค้นหาข้อมูลและรีวิวของบริษัทรับสร้างบ้านที่สนใจจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น เว็บไซต์บริษัทรับสร้างบ้าน และแหล่งรีวิวบนอินเทอร์เน็ต เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพและประสิทธิภาพของบริษัทแต่ละราย และทำการตัดสินใจเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและมีการพัฒนาที่ดีกว่า

ตรวจสอบประวัติศาสตร์และความเชี่ยวชาญ – ตรวจสอบประวัติศาสตร์ของบริษัทรับสร้างบ้านว่ามีการดำเนินธุรกิจมานานเท่าไหร่ และมีประสบการณ์ในการสร้างบ้านแบบไหนบ้าง นอกจากนี้ควรตรวจสอบความเชี่ยวชาญของบริษัทในการสร้างบ้านว่ามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและเข้าใจเทคโนโลยีการสร้างบ้านอย่างละเอียดหรือไม่

ตรวจสอบความน่าเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพ – ตรวจสอบความน่าเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพของบริษัทรับสร้างบ้าน

ตรวจสอบความปลอดภัย – ตรวจสอบว่าบริษัทรับสร้างบ้านมีการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการสร้างบ้านหรือไม่ และมีการใช้วัสดุสิ้นเปลืองหรือไม่ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพและความเป็นมาตรฐานของบ้านที่กำลังสร้าง

ตรวจสอบการรับประกัน – ตรวจสอบว่าบริษัทรับสร้างบ้านมีการรับประกันคุณภาพและการบริการหลังการขายหรือไม่ ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจในคุณภาพของบ้านที่ได้รับ

ตรวจสอบค่าใช้จ่าย – ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการสร้างบ้านว่าเหมาะสมกับงบประมาณของเราหรือไม่ โดยควรเลือกบริษัทที่มีการวางราคาอย่างคล่องตัวและโปร่งใส

ในส่วนของการเลือกบริษัทรับสร้างบ้านที่ดี สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการสร้างบ้าน ควรใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญหรือทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านการสร้างบ้าน เพื่อให้ได้บ้านที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของเราในที่สุด

วิธีเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน ให้สร้างบ้านได้ตรงตามความต้องการและถูกใจ

ปัจจุบันมี บริษัทรับสร้างบ้าน อยู่เป็นจำนวนมากทั้งรายใหม่ รายเก่า ถือเป็นโอกาสที่ดีของผู้ที่ต้องการจะสร้างบ้านได้มีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น แต่ก่อนจะตัดสินใจเลือกบริษัทใด บริษัทหนึ่ง ลองมาดู 7 วิธีเลือกที่คุณควรรู้ ดังนี้
1. ต้องเป็นบริษัทที่มีการจดทะเบียนประกอบการ
มีสำนักงานหรือที่ตั้งบริษัทที่ชัดเจน ถ้าจะให้ดีควรสังกัดอยู่ในสมาคมผู้ประกอบการ รับสร้างบ้าน ต้องเป็นบริษัทที่มีประวัติและผลงาน มีชื่อเสียง มีแบรนด์เป็นที่ยอมรับและมีผลงานการก่อสร้างบ้านให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
2. ต้องมีแบบบ้านให้ลูกค้าเลือกอย่างหลากหลาย
เช่น มีแบบบ้านให้เลือกไม่ต่ำกว่า 50-200 แบบบ้านและในแต่ละปีต้องมีการออกแบบบ้านใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้า และแน่นอนว่าเมื่อมีบ้านให้เลือกก็จะทำให้ผู้ใช้บริการได้บ้านตรงตามความต้องการ
3. ต้องมีสัญญามาตรฐานในการจ้างงานก่อสร้างที่ชัดเจน
นอกจากนี้ในสัญญาว่าจ้างควรระบุถึงขอบเขตงานที่ทำ ระยะเวลาในการก่อสร้าง วัสดุที่ใช้ การแบ่งชำระเงิน เงื่อนไขการรับประกันงานก่อสร้าง อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
4. ต้องมีใบเสนอราคาชัดเจน
เพื่อให้ผู้ใช้บริการ ควบคุมงบประมาณการก่อสร้างทั้งหมดได้ ซึ่งอาจรวมถึงรายละเอียดและมาตรฐานของวัสดุที่ใช้ โดยงานเอกสารเหล่านี้เองก็สามารถสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานการทำงานของบริษัทรับก่อสร้างได้
5. ต้องมีทีมงานก่อสร้างมีวิศวกรคุมงาน
ซึ่งจะทำให้งานก่อสร้างบ้านเป็นไปตามแบบและได้มาตรฐานและไม่เกิดปัญหาโครงสร้างบ้านตามมาในภายหลัง และจะดีมากหากเป็นบริษัทที่มีระบบการก่อสร้างที่ชัดเจนซึ่งจะทำให้งานก่อสร้างดำเนินไปอย่างราบรื่นรวดเร็วและทันตามกำหนดการณ์
6. ต้องมีบริการหลังการขาย
เพราะแม้ว่างานก่อสร้างจะได้มาตรฐานและดำเนินการก่อสร้างได้ทันตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่โดยธรรมชาติของบ้านแล้วหลังการอยู่อาศัยมักจะเกิดปัญหาจุกจิกตามมาในภายหลัง ซึ่งหาก บริษัทรับสร้างบ้าน ที่คุณใช้บริการมีบริการหลังการขายให้ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังการส่งมอบบ้านให้ลูกค้า รวมถึงระยะเวลารับประกันที่ครอบคลุมและชัดเจน เช่น รับประกันโครงสร้าง 20 ปี
7. ต้องมีชื่อเสียงที่ดี
สำหรับ บริษัทรับสร้างบ้าน 2566 ที่มีชื่อเสียงและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคและจากผู้ใช้บริการจนเป็นที่ยอมรับเรียกได้ว่ามีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นต้นของประเทศ มีอยู่ด้วยกันหลายบริษัท ซึ่งแต่ละบริษัทมีจุดเด่นและความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน

ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง ผิวหนังแห้งอักเสบ และมีอาการคัน ซึ่งมักคันมากตลอดเวล

ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง เป็นโรคผิวหนังอักเสบที่เป็นๆ หายๆ และมีปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากพันธุกรรม ทำให้ผิวไวต่อสิ่งกระตุ้นรอบๆ ตัว เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ สารเคมี และฝุ่นละอองต่างๆ จนทำให้เกิดเป็นผผื่น แห้ง แดง คัน โดยมักเป็นบริเวณข้อพับต่างๆ เช่น ข้อพับแขน ขา หรือคอ มักจะพบในช่วงวัยเด็กมากกว่า แต่ผู้ใหญ่ก็เป็นได้เช่นกัน สาเหตุเกิดจากชั้นปราการผิวที่ไวต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงควรรักษาสมดุลของชั้นปราการผิวให้แข็งแรง ใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่เหมาะสม ทั้งขณะตอนที่เกิดอาการของโรค และช่วงที่โรคสงบ และหากทราบว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดการกำเริบของโรคคืออะไร ก็ควรจะหลีกเลี่ยงหรือป้องกันปัจจัยเหล่านั้น

วิธีการรักษา ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง

อย่างที่กล่าวไปว่าอาการของโรคนี้ยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดได้ ซึ่งแพทย์จะใช้วิธีบรรเทาโรคตามอาการที่เกิดขึ้น เช่น
– การยาประเภทสเตียรอยด์เพื่อลดความอักเสบที่เกิดขึ้นกับผิวในกรณีที่ลุกลามมาก ๆ
– คนที่คันหนัก ๆ ก็จะให้ทานยากลุ่มฮีสตามีน
– บางรายที่อาการหนักมากจริง ๆ แพทย์อาจเลือกใช้วิธีรักษาด้วยการฉายแสงอาทิตย์เทียม การให้ทานยากดภูมิ ยาปฏิชีวนะต่าง ๆ

นอกจากวิธีที่กล่าวมาซึ่งเป็นการรักษาทางการแพทย์แล้ว ส่วนใหญ่ยังมักได้รับคำแนะนำให้หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่มักทำให้เกิดโรคนี้ เช่น การสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มักก่อให้เกิดความระคายเคือง เลือกสวมใส่เสื้อผ้าระบายอากาศได้ดี ใช้ครีมบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของมอยสเจอร์ไรเซอร์ที่ช่วยฟื้นบำรุงปราการผิว อ่อนโยน และไม่มีสารเคมีที่ไปกระตุ้นการเกิดโรค

สาเหตุของการเกิดผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง
โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง เกิดจากสาเหตุได้หลายอย่าง แต่ปัจจัยหลัก ๆ มักเริ่มต้นมาจากร่างกายของตนเองมีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันมาก่อน ส่งผลให้เมื่อผิวหนังพบเจอกับสิ่งแวดล้อมภายนอกก็มักเกิดอาการแพ้จนมีผื่นแดง คันขึ้นตามส่วนต่าง ๆ ของผิวหนัง ซึ่งปัจจัยภายนอกที่สร้างปัญหาของโรคนี้ได้บ่อย เช่น การอยู่ในผื่นที่ฝุ่นละออง เกสรดอกไม้ ไรฝุ่น ขนสัตว์ ที่สัมผัสกับผิวโดยตรง ฯลฯ สภาพอากาศที่แห้งในฤดูหนาวมักทำให้ผิวแห้งตามอันเป็นอีกสาเหตุของการเกิดโรค การทานอาหารบางชนิดที่ไปกระตุ้นให้เกิดโรค รวมถึงการได้รับสารเคมีบางชนิดทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ สารเคมีจากสบู่ ยาสระผม ผงซักฟอก เป็นต้น

การป้องกัน (การเลือกสารให้ความชุ่มชื้นผิวหนัง)
ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง รักษา และป้องกันเบื้องต้นได้ด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้ความชุ่มชื้นกับผิวหนัง โดยเฉพาะกลุ่มมอยสเจอร์ไรซิ่ง เนื่องจากเมื่อผิวหนังมีความชุ่มชื้นมากขึ้น อาการของโรคมักไม่ค่อยกำเริบออกมามากนัก อีกทั้งสารให้ความชุ่มชื้นเหล่านี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้ปัจจัยภายนอกเข้ามากระทบกับผิวโดยตรงจนก่อให้เกิดอาการแพ้รุนแรงด้วย

เมื่อสปอร์ตไลท์ LEDแตก การป้องกันตัวที่หลายคนยังไม่รู้

สปอร์ตไลท์ LED หนึ่งในประเภทของหลอดไฟที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากสปอร์ตไลท์LED มีวิธีการใช้งานที่สะดวก สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร อีกทั้งตัวโคมสปอร์ตไลท์ LED ยังสามารถปรับมุมองศาเพื่อให้แสงสว่างส่องไปยังพื้นที่ที่ต้องการได้ นิยมใช้ในสถานที่ต่างๆ เช่น สปอร์ตไลท์สนาม สปอร์ตไลท์ส่องป้าย สปอร์ตไลท์ส่องอาคาร หรือจะใช้ส่องภายในบ้าน

ซึ่งหลายคนที่ใช้ สปอร์ตไลท์LED อาจจะรู้เพียงวิธีทำความสะอาดและการเก็บรักษาแต่อาจจะยังไม่ทราบถึงสารเคมีที่อยู่ภายในหลอดว่ามีอะไรบ้าง และมีอันตรายต่อร่างกายมากน้อยเพียงใด จากงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับหลอด LED หรือหลอดประหยัดไฟพบว่า หลอด LED จะปล่อยไอปรอทที่สามารถกระจายตัวในอากาศได้สูงถึง 20 เท่า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อร่างกายเช่น อาการปวดหัว หน้ามืด ตาลาย เหนื่อยเมื่อยล้า ชัก ไม่มีสมาธิ และเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง ซึ่งสารเคมีที่มีผลกระทบต่อร่างกายมีดังนี้
1.สารก่อมะเร็ง ที่พบในหลอดLEDมีหลายประเภท เช่น
– ฟีนอล (phenol) – ผลึกสีขาวที่ได้จากน้ำมันดิน มีฤทธิ์กรดอ่อน มักใช้ในอุตสาหกรรมเคมีหลายประเภท เช่น ยา น้ำยาทำความสะอาด ยากำจัดศัตรูพืช สีย้อม หากได้รับสารฟีนอลเป็นเวลานานร่างกายจะมีอาการต่างๆตามมา เช่น ท้องร่วง เบื่ออาหาร ตับวาย และอาจเป็นผลทำให้เกิดโรคมะเร็งได้
– แนฟทาลิน (Naphthalene) – สารประกอบสีขาวที่ได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิน มีกลิ่นฉุน ระเหิดได้ ใช้ทำลูกเหม็นและเป็นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมเคมี เช่น สี กระดาษสำเนา หากสูดดมเข้าไปเป็นจำนวนมากจะเกิดการระคายเคืองต่อตา และผิวหนัง
– สไตริน (Styrene) – สารไฮโดรคาร์บอนไม่อิ่มตัวที่ได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม เป็นสารตั้งต้นใช้ทำกล่องโฟม หากรับเข้าจะทำให้ชักและเสียชีวิตได้

สารเหล่านี้หากร่างกายรับเข้าไปเป็นจำนวนมากและเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดการสะสมและเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง

2.รังสี UV โดยปกติหลอดประหยัดไฟจะปล่อยรังสี 2 ประเภท คือ รังสี UVB และ UVC ซึ่งเป็นอันตรายต่อผิวหนังและสายตา รังสีเหล่านี้จะไปรบกวนระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ส่งผลให้ผิวหนังชะลอการสังเคราะห์วิตามินดี ซึ่งหากได้รับรังสียูวีเป็นจำนวนมากอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้

3.สารปรอท มีพิษร้ายแรงต่อระบบประสาท โดยเฉพาะกับเด็กและคนท้อง พิษจะเข้าไปทำลายสมอง ระบบประสาท ตับ ไต และยังทำให้หลอดเลือดหัวใจ ระบบภูมิคุ้มกัน และระบบสืบพันธุ์มีปัญหา ส่งผลให้ผู้ใช้มีความเครียด ปวดหัว ตัวสั่น นอนไม่หลับ ความจำเสื่อม และหากได้รับในปริมาณมากอาจทำให้เป็นอัลไซเมอร์ได้

สารเคมีเหล่านี้เป็นสารที่บรรจุอยู่ในตัวหลอดของสปอร์ตไลท์ หาก ใช้ สปอร์ตไลท์ LED 200w ก็จะมีสารเคมีอยู่ภายในมากกว่า สปอร์ตไลท์LED 100w เพราะฉะนั้นเมื่อสปอร์ตไลท์LED แตก จะทำให้สารและก๊าซพิษที่อยู่ภายในหลอดรั่วไหลและออกมาปนเปื้อนกับอากาศ สิ่งแวดล้อม ดังนั้นเราจึงเลือกใช้สปอร์ตไลท์LED ให้เหมาะสมกับการใช้งานและควรรู้จักวิธีป้องกันเมื่อเกิดปัญหาหลอดแตก

แม้ว่า ราคาสปอร์ตไลท์ LED จะค่อนข้างสูง แต่กลับขึ้นชื่อเรื่องการประหยัดไฟ ดังนั้นในปัจจุบันเราจึงนิยมใช้หลอดไฟLEDเพื่อความคุ้มค่าในระยะยาว แม้หลายคนจะกังวลถึงอันตรายเมื่อสปอร์ตไลท์LEDแตก แต่ถึงอย่างไรปัญหาเหล่านี้ก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด หากเรารู้วิธีรับมือและปฏิบัติอย่างถูกขั้นตอน เท่านี้อันตรายจากสปอร์ตไลท์LEDก็จะไม่เกิดกับคุณและคนที่คุณรัก

กรมขนส่งทางบกได้เปิดให้บริการต่อภาษีรถยนต์ ออนไลน์

ป้ายสี่เหลี่ยมหน้ารถยนต์ที่ได้จากการต่อภาษีในปีที่แล้ว ใกล้จะถึงวันกำหนดต่อภาษีรอบใหม่แล้ว แต่จะมีวิธีต่อภาษีรถยนต์ยังไงบ้างที่เราจะไม่ต้องไปทำเรื่องถึงขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นเช็คภาษีรถ ภาษีรถยนต์ การต่อภาษีรถยนต์หรือการต่อภาษีออนไลน์มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่เท่าไหร่บ้าง ซึ่งในตอนนี้ทางกรมขนส่งทางบกได้เปิดให้บริการต่อภาษีรถยนต์ ออนไลน์ได้แล้ว

เป็นข่าวดีว่าในตอนนี้ทางกรมขนส่งทางบกได้เปิดให้บริการต่อภาษีรถยนต์ ออนไลน์ได้แล้ว ที่สำคัญการต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ที่ต้องทำคู่กับการต่อภาษีก็สามารถเลือกทำกับตัวแทนได้ ซึ่งเงินติดล้อก็มีบริการต่อ พ.ร.บ. ออนไลน์ที่อำนวยความสะดวกให้กับคุณทั้งบนแอปพลิเคชันและเว็บไซต์

มาดูวิธีการต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ง่ายๆ กับกรมขนส่งที่คุณเองก็ทำได้เองที่บ้าน แถมด้วยวิธีต่อ พ.ร.บ. ออนไลน์ กันเลย!

ต่อภาษีรถยนต์ต้องทำตอนไหน?

เรื่องภาษีรถยนต์หรือการต่อทะเบียนรถยนต์ เป็นเรื่องสำคัญที่เจ้าของรถต้องรู้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่คุณจะต้องดำเนินการทุกปี และต่อภาษีรถยนต์กำหนดราคาอย่างไร เพื่อให้รถยนต์ของคุณสามารถวิ่งได้อย่างถูกกฎหมายบนท้องถนน โดยการเสียภาษีรถยนต์ประจำปี จะทำได้หลังจากการต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ประจำปีแล้วนั่นเอง

ในปกติเมื่อดำเนินการต่อภาษีรถยนต์ที่กรมขนส่งแล้ว คุณจะได้รับป้ายสี่เหลี่ยมที่บอกวันที่ต้องชำระภาษีในปีถัดไป ซึ่งคุณสามารถทำเรื่องต่อภาษีรถยนต์ได้ล่วงหน้า 90 วันก่อนที่จะถึงกำหนด

แต่เรื่องการต่อภาษีรถยนต์เจ้าของรถยนต์หลายคนนั้นมักจะลืมไปดำเนินการ หรือยังหาเวลาว่างไปไม่ได้ ทำให้รถยนต์ขาดการต่อภาษีประจำปี จนต้องเสียค่าปรับย้อนหลัง ซึ่งถ้าขาดการต่อเกิน 3 ปี ป้ายทะเบียนรถยนต์ของคุณนั้นก็จะถูกสั่งยกเลิก

The iCon Group ขายของออนไลน์

อยากหารายได้เพิ่ม แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดี
อยากขายของ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี
อยากทำธุรกิจออนไลน์ แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดี
อยากเรียนการตลาดออนไลน์ แต่ไม่รู้โรงเรียนไหนสอนดี
อยากเป็นตัวแทนขายสินค้า แต่ไม่อยากสต็อคสินค้า
อยากขายสินค้า แต่มีเงินทุนจำกัด

ปัญหาเหล่านี้อาจจะเกิดกับหลายๆ คน
ที่ The iCon Group จะเป็นตัวช่วยให้ปัญหาเหล่านั้นหมดไป เราเป็นทั้งโรงเรียนสอนธุรกิจออนไลน์ ทำไม่เป็นมีครูสอนให้ ทั้งเรียนผ่านระบบออนไลน์ ที่ไหนในประเทศไทยก็เรียนได้ หรือ จะเข้ามาเรียนที่ The iCon House ก็มีคอร์สเรียนสอน ทั้งคอร์สทำ Facebook Fanpage และคอร์สทำโฆษณา Facebook Ads

บริษัท The iCon Group เป็นบริษัทที่เติบโตเร็วมาก และมีการเปิดตัวสินค้าใหม่ๆ ตลอดเวลา ภายในปี 2022 นี้ เราได้เปิดตัวสินค้า
Boom Cocoa Plus , Boom iZ , Boom Toothpaste

มีโปรโมชั่นท่องเที่ยวต่างประเทศ ทั้ง มัลดีฟส์ , ฝรั่งเศส , บาน่า ฮิลล์ เวียดนาม

และอีกหลายๆ โปรโมชั่น เพื่อช่วยเหลือตัวแทน

รวมถึงการตลาดส่วนกลางที่มีสื่อโฆษณาในหลายๆ ช่องทาง เพื่อเพิ่มการรับรู้ให้กับคนทั่วไป

หัวใจการตลาดยุคใหม่ 4E’s

หากพูดถึงกลยุทธ์การตลาดแล้วคงรู้จัก กลยุทธ์ 4Pที่เน้นตัวสินค้าหรือบริการเป็นหลัก
แต่ปัจจุบัน โลกได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีใหม่ๆ ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากเดิม
ดังนั้นกลยุทธ์แบบ 4P ได้พัฒนาเป็น 4E แทนซึ่งเน้นขายประสบการณ์ และความประทับใจ มากกว่า
วันนี้เรามาทำความรู้จัก กลยุทธ์ 4E Marketing กันว่าสามารถช่วยขายสินค้าและบริการได้อย่างไร

4E Marketing นั้นพัฒนาจาก 4P ดังนี้

• จาก Product to Experience (สร้างประสบการณ์ที่ดี)

E ตัวแรก Experience พัฒนาจาก Product ปัจจุบันนอกจากสินค้าและบริการ ลูกค้ายังต้องการประสบการณ์ที่ดีระหว่างการซื้อและหลังการซื้อ
เช่น บรรยากาศที่ดีภายในร้าน ความเป็นกันเองและความสุภาพของพนักงาน มีสินค้าหลากหลาย รวมไปถึงบริการหลังการขายที่ดี จะเป็นตัวสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

• จาก Price to Exchange (สร้างความคุ้มค่าให้ลูกค้ายอมจ่าย)

ในอดีตลูกค้ามักให้ความสนใจในเรื่องของราคาสินค้าเพื่อนำไปเปรียบเทียบในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ การลดราคาจึงถูกนำมาใช้ให้ราคาถูกกว่าคู่แข่งเป็นการจูงใจให้ง่ายต่อการตัดสินใจของลูกค้า
แต่ปัจจุบันลูกค้านั้นสนใจในเรื่องของความคุ้มค่ามากกว่าราคา ดังนั้นควรเน้นสร้างความคุ้มค่า หรือเพิ่มมูลค่าของสินค้า เพื่อให้ลูกค้านั้นเกิดความคุ้มค่าที่จ่ายเงิน
เช่น คุณเปิดร้านกาแฟ อาจใช้การเล่าเรื่อง “ของเมล็ดกาแฟ” ที่มีวิธีปลูกและการดูแลที่ทำให้มีรสชาติและกลิ่นที่มีเอกลักษณ์ แตกต่างจากร้านอื่น

• Place to Everywhere (เข้าถึงได้ง่ายผ่านออนไลน์)

การขายสินค้านอกจากขายผ่านทางหน้าร้านแล้วยังจำเป็นต้องพึ่งเทคโนโลยีมาช่วยในยุคที่การแข่งขันสูงรวมถึงพฤติกรรมบริโภคของลูกค้าเปลี่ยนไปสู่การค้าขายผ่านระบบออนไลน์เป็นการเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าเจอสินค้าและบริการของเราได้มากขึ้น ซึ่งมีให้เลือกใช้หลายแพลตฟอร์ม เช่น Facebook , IG , TikTok ฯลฯ และยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าอีกด้วย

• Promotion to Evangelism (สร้างลูกค้าประจำ)

การจัดโปรโมชั่น ลด , แลก ,แจก , แถม เอาใจลูกค้านั้นเป็นกลยุทธ์ที่ได้ผลเสมอ แต่เป็นการเพิ่มยอดขายในระยะสั้น แต่เราจะทำอย่างไรให้ลูกค้าขาจร กลายเป็นลูกค้าประจำของเรา
ดังนั้น Evangelism จึงเป็นแนวทางที่จะเปลี่ยนลูกค้าขาจรมาเป็นลูกค้าประจำ เพื่อให้เกิดเป็น
Brand Loyalty ผ่านกลยุทธ์ต่างๆ ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและบอกต่อ
ยกตัวอย่างเช่น ร้านกาแฟมีการเปิด Workshop ทำกาแฟให้สมาชิก ทำให้ลูกค้าที่เข้ารวมรับรู้เรื่องราวของแบรนด์และมีความรู้สึกร่วมไปกับแบรนด์ด้วย

ทั้งหมดเป็นกลยุทธ์การตลาด 4E Marketing แต่การตลาดนั้นมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดังนั้นการวางกลยุทธ์ควรปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างกลยุทธ์ให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด

←Older