การเก็บรักษาสารกันชื้นเหล่านี้ไว้ก่อนนำมาใช้งาน

powerdry-co-thสารกันชื้นมีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆ เล็กๆ ดูคล้ายๆ เมล็ดพลาสติกธรรมดา มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ซิลิก้าเจล มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า Silicon Dioxide ผลิตขึ้นมาจาก Silica หรือก็คือทรายขาว ผสมเข้ากับกรมกำมะถัน เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาในการดูดความชื้น ซึ่งที่เม็ดเล็กๆ ของ สารกันชื้นนี้จะมีรูพรุนเต็มไปหมด ซึ่งด้วยรูเล็กๆ เหล่านี้เองที่ทำให้มันสามารถดูดเอาความชื้นจากภายนอกเข้ามาเก็บในตัวเองได้ และสามารถเก็บความชื้นไว้ได้มากถึง 40% ของตัวมันเอง ซึ่งถือเป็นปริมาณที่สูงมาก สารกันชื้นจะใช้งานดูดความชื้นได้ไปเรื่อยๆ จนกว่ามันจะเก็บความชื้นในตัวจนเต็มก็จะหมดประสิทธิภาพ ซึ่งเราสามารถสังเกตได้จากสีของสารกันชื้นที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่มีความใสกลายเป็นสีชมพู ซึ่งไม่สามารถดูดความชื้นได้อีก ต้องมีการเปลี่ยนเอาเม็ดใหม่มาใส่แทน เพื่อให้สามารถดูดความชื้นได้ต่อไป

ทีนี้เม็ดที่ดูดความชื้นจนเต็มเราสามารถนำกลับมาใช้ได้อีกด้วยการทำให้มันหมดความชื้นไป เพราะดังที่กล่าวไปแล้วว่าในเม็ดของสารดูดความชื้นมีกรดกำมะถันเป็นส่วนประกอบ การจะนำไปทิ้งก็จะเกิดมลภาวะในดิน หรือในการผลิตออกมาใหม่ก็ต้องใช้พลังงานและสารเคมีที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม มันจะเป็นการดีกว่าหรือไม่ หากเราต้องใช้งานสารนี้เป็นประจำ จะนำเม็ดสารดูดความชื้นนี้กลับมาใช้ซ้ำเรื่อยๆ เพื่อลดจำนวนการผลิตและไม่ก่อมลภาวะ การทำให้สารกันชื้นที่ดูดความชื้นจนเต็มแล้วมาทำให้คายชื้นหมดไป ทำได้หลายวิธีตั้งแต่การนำไปตากแดด การนำไปอบหรือการนำไปคั่วในกระทะ ก็สามารถทำให้ความชื้นหมดไปได้เช่นกัน แต่เรื่องที่สำคัญคือ การเก็บรักษาเม็ดดูดความชื้นเหล่านี้ไว้ก่อนนำมาใช้งาน เพราะหากเก็บไม่ดี ในอากาศก็มีความชื้นที่มันจะทำการดูดกลับเข้าไปใหม่จนเต็มอีกได้ http://www.powerdry.co.th/