การเลือกซื้อถุงมือผ้าตามลักษณะการใช้งาน

ถุงมือผ้าถุงมือผ้า ที่ผลิตจากด้ายฝ้าย ถูกนำมาผ่านกระบวนการทอเป็นถุงมือ โดยถุงมือผ้านั้นนิยมแบ่งลักษณะในการใช้งานโดยใช้ความหนาของเนื้อผ้าเป็นตัวกำหนด ถุงมือผ้ามีทั้งแบบถุงมือผ้าดิบและถุงมือผ้าทอ ซึ่งแต่ละแบบที่ออกแบบมามักจะนำไปใช้เพื่อหยิบจับทั่วไปทั้งงานหนักและงานเบา แต่ไม่นิยมในไปใช้กับงานที่มีอุณหภูมิสูงและงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับสารเคมีหรือน้ำ เพราะถุงมือผ้าจะไม่สามารถป้องกันอันตรายและของเหลวได้นั่นเอง

จะซื้อถุงมือผ้ามาใช้งานควรเลือกชนิดผ้าให้ตรงกับงาน ที่ต้องการทำด้วย อย่างถ้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความร้อนก็ต้องเลือกชนิดที่ทำจากหนังเพราะจะทนความร้อนได้ดีกว่าที่ทำจากผ้า แต่ถ้าพูดถึงถุงมือที่นิยมใช้กันจะทำมาจากผ้าฝ้ายเน้นการทำงานทั่วๆไปหยิบ ชิ้นงานปกติ ป้องกันโดนมือบาดขณะทำงาน ข้อดีของผ้าฝ้ายคือน้ำหนักเบา สามารถซักทำความสะอาดได้ง่าย ราคาไม่แพงส่วนใหญ่ถุงมือชนิดนี้จะใช้กับงานทั่วๆไป งานบ้าน งานสวน งานช่างทั่่วๆไป

ถ้าเราต้องการซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากๆเราต้องเลือกโรงงานสั่งซื้อให้ดีๆเพราะเกี่ยวกับเรื่องของราคาถ้าซื้อเป็นจำนวนมากต้องเลือกหน่อยถ้าเลือกคุณภาพแย่อาจใช้ได้ไม่นานจะกลายเป็นเสียน้อยเสียยากเปล่าๆ สู้เราเลือกถุงมือผ้าที่ดีไปเลยจะดีกว่าไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆเป็นการประหยัดต้นทุนไปในตัวและไม่ต้องเสียเงินบ่อยๆวิธีการเลือกถุงมือก็ต้องดูจากประสบการณ์การผลิตด้วยว่าเคยทำผลิตภัณฑ์ทางด้านนี้มาก่อนหรือไม่เพราะจะุได้เป็นการช่วยในการตัดสินใจสั่งซื้อไปในตัวด้วย