การใช้โฆษณา PPC (Pay-Per-Click) บนเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย

การใช้โฆษณา PPC (Pay-Per-Click) บนเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการโฆษณาและเพิ่มยอดขายในโลกออนไลน์. โฆษณา PPC ทำให้คุณชำนาญในการเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายของคุณและชำนาญในการจ่ายเงินเฉพาะเมื่อมีการคลิกที่โฆษณาของคุณ. นี่คือขั้นตอนพื้นฐานในการใช้โฆษณา PPC บนเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียพร้อมตัวอย่าง:

การใช้โฆษณา PPC บนเว็บไซต์:

 1. การเลือกแพลตฟอร์ม: เลือกแพลตฟอร์ม PPC ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ เช่น Google Ads, Bing Ads, หรือ Taboola.
 2. คีย์เวิร์ด: ค้นหาและเลือกคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณและมีความเสี่ยงต่ำในการประปากรอบ.
 3. การจัดลำดับความสำคัญของคีย์เวิร์ด: จัดลำดับความสำคัญของคีย์เวิร์ดของคุณ เพื่อกำหนดราคาจ่ายต่อคลิก (Cost-Per-Click, CPC).
 4. การสร้างโฆษณา: สร้างโฆษณาที่น่าสนใจและมีความน่าสนใจสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ.
 5. การเป้าหมาย: ระบุกลุ่มเป้าหมายของคุณในการโฆษณา PPC โดยใช้ที่อยู่ทางภูมิศาสตร์,รายละเอียดทางไซต์, และอื่น ๆ.
 6. การจัดการรายการ: ตรวจสอบและปรับปรุงรายการ PPC ของคุณอย่างต่อเนื่อง.
 7. การวิเคราะห์และรายงาน: ใช้ข้อมูลการติดตามเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปรับปรุงแผนการตลาด.

การใช้โฆษณา PPC บนโซเชียลมีเดีย:

 1. การเลือกแพลตฟอร์ม: เลือกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ เช่น Facebook Ads, Instagram Ads, Twitter Ads, หรือ LinkedIn Ads.
 2. การเป้าหมายกลุ่มเป้าหมาย: ระบุกลุ่มเป้าหมายของคุณโดยใช้ตัวบ่งชี้ที่เหมาะสม เช่น อายุ, เพศ,สถานภาพสมรส, และสิ่งที่สนใจ.
 3. การสร้างโฆษณา: สร้างโฆษณาโซเชียลที่มีคุณค่าและน่าสนใจสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ.
 4. การวางแผนการโฆษณา: กำหนดเป้าหมายและระยะเวลาโฆษณา และตรวจสอบการจ่ายเงินในเช็คและสร้างรายการโฆษณา.
 5. การจัดการรายการ: ตรวจสอบและปรับปรุงรายการโฆษณาบนโซเชียลมีเดียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ.
 6. การวิเคราะห์และรายงาน: ใช้ข้อมูลการติดตามเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปรับปรุงแผนการตลาดบนโซเชียลมีเดีย.

ตัวอย่าง: ร้านออนไลน์ขายเสื้อผ้าควรใช้ Facebook Ads เพื่อโฆษณาเสื้อผ้าสำหรับกลุ่มเป้าหมายของเขาที่มีอายุ 18-35 ปีและสนใจแฟชั่น. พวกเขาสร้างโฆษณาภาพและวิดีโอที่น่าสนใจและใช้ตัวบ่งชี้ทางโซเชียลเช่นความสนใจแฟชัั่นและการซื้อออนไลน์. และพวกเขาวิเคราะห์ผลการโฆษณาใน Facebook Ads Manager เพื่อปรับปรุงแผนการตลาดในอนาคต.