จำนำเล่มรถ ตัวช่วยด้านการเงินในยามฉุกเฉิน

แม้รถยนต์เป็นยานพาหนะที่ช่วยอำนวยความสะดวกยามเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ แต่เมื่อต้องเผชิญกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันที่สินค้าอุปโภคและบริโภคต่าง ๆ มีราคาเพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้คนขาดสภาพคล่องทางการเงิน รถจึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ผู้คนนิยมนำมาเสริมสภาพคล่องด้วยการนำไปเป็นประกันในการกู้ยืมเงินกับธนาคารหรือผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือการ จำนำเล่มรถ ถูกกฎหมายที่คุ้นเคยกันในชื่อของสินเชื่อจำนำทะเบียนรถหรือสินเชื่อรถแลกเงินที่ให้วงเงินก้อนใหญ่ ทำให้ จำนำเล่มรถ สินเชื่อประเภทนี้ถือเป็นตัวช่วยชั้นดีในยามต้องการเงินก้อนหรือเงินฉุกเฉิน

จำนำเล่มรถคืออะไร
การจำนำทะเบียนรถ เป็นรูปแบบการขอสินเชื่อประเภทหนึ่งที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถประเภทต่าง ๆ สามารถนำเล่มทะเบียนไปยื่นกู้ยืมเงินกับธนาคารหรือผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยมีเงื่อนไขสำคัญก็คือต้องเป็นรถปลอดภาระและมีชื่อผู้กู้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รถเท่านั้น หลังขอสินเชื่อผู้กู้ยังสามารถนำรถไปใช้ขับขี่ได้ตามปกติ เพราะการ จำนำเล่มรถ ใช้เพียงเล่มทะเบียนเป็นประกันในการกู้ยืมเงินเท่านั้น สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

จำนำทะเบียนรถแบบโอนเล่ม
เป็นการขอสินเชื่อจำนำทะเบียนรถที่มีการโอนกรรมสิทธิ์เปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองรถจากเดิมเป็นชื่อผู้กู้ให้เป็นชื่อผู้ให้บริการสินเชื่อ เพื่อเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงิน เมื่อผู้กู้ชำระเงินคืนครบตามสัญญา ก็สามารถทำการโอนกรรมสิทธิ์ครอบครองรถคืนมาเป็นตนได้อีกครั้ง สำหรับการจำนำรถประเภทนี้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการโอนเล่มทะเบียน ผู้กู้ต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบเองทั้งหมด

จำนำทะเบียนรถแบบไม่โอนเล่ม
คือ การขอสินเชื่อจำนำทะเบียนรถที่ต้องวางเล่มทะเบียนรถไว้ที่ผู้ให้บริการสินเชื่อเพื่อเป็นประกันการกู้ยืมเงิน โดยไม่ต้องทำการโอนย้ายกรรมสิทธิ์รถ ทำให้รถยังคงเป็นชื่อของผู้กู้ เมื่อผ่อนชำระครบตามกำหนดสัญญาจะได้รับเล่มทะเบียนรถคืนทั