ทำไมต้องสรุปผลประกอบการของธุรกิจ

ทำไมต้องสรุปผลประกอบการของธุรกิจ

การสรุปผลประกอบการ (Financial Statements) มีความสำคัญมากในธุรกิจเพราะเป็นเอกสารที่สร้างขึ้นจากข้อมูลการเงินที่ประกอบด้วยรายละเอียดทางการเงินต่าง ๆ ของธุรกิจในระยะเวลาที่กำหนด (เช่น รายปี). นี่คือเหตุผลที่สำคัญที่ธุรกิจต้องสรุปผลประกอบการ:

 1. การให้ข้อมูลทางการเงิน:
  • ผลประกอบการเป็นที่สำคัญในการให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องและเป็นรูปธรรม.
  • ช่วยให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจ, เช่น ผู้ลงทุน, เจ้าของธุรกิจ, และเจ้าหนี้, ได้รับข้อมูลที่ทันท่วงทีเกี่ยวกับสภาพการเงินของธุรกิจ.
 2. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางการเงิน:
  • ผลประกอบการช่วยในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางการเงินของธุรกิจ.
  • สามารถระบุได้ว่าธุรกิจมีกำไรหรือขาดทุน, การสร้างรายได้, และต้นทุนที่เกี่ยวข้อง.
 3. การตัดสินใจทางธุรกิจ:
  • ช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเงิน, เช่น การลงทุน, การบริหารจัดการความเสี่ยง, และการวางแผนการเติบโต.
 4. การประเมินความสามารถในการผลิตกำไร:
  • ผลประกอบการช่วยในการประเมินความสามารถในการผลิตกำไรของธุรกิจ.
  • ทำให้เจ้าของธุรกิจและผู้ลงทุนทราบว่าธุรกิจมีศักยภาพทางการเงินที่แข็งแรงหรือไม่.
 5. การประเมินสภาพคล่อง:
  • ช่วยในการประเมินสภาพคล่องของธุรกิจ, คือความสามารถในการจ่ายหนี้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ.
  • ทำให้เจ้าของธุรกิจและเจ้าหนี้มีความมั่นใจในความเสี่ยงทางการเงิน.
 6. การประมาณการตัวชี้วัดการเงิน:
  • ผลประกอบการช่วยในการประมาณการตัวชี้วัดการเงินที่สำคัญ, เช่น อัตรากำไรสุทธิ, อัตราเงินลงทุนทำกำไร, และอัตราการหนี้สิน.
 7. การประเมินการปฏิบัติตามวิธีการบัญชี:
  • ช่วยในการประเมินว่าการบัญชีได้ถูกทำตามวิธีการทางบัญชีที่ถูกต้องหรือไม่.
  • สร้างความน่าเชื่อถือในข้อมูลทางการเงิน.

การสรุปผลประกอบการเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยในการจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและมีการตัดสินใจทางธุรกิจที่มีข้อมูลพื้นฐาน. นอกจากนี้, มันยังเป็นวิธีที่สำคัญในการสื่อสารข้อมูลทางการเงินกับผู้ที่สนใจภายนอกธุรกิจ, เช่น ผู้ลงทุน, หน่วยงานสาธารณะ, และเจ้าหนี้.