หัวใจการตลาดยุคใหม่ 4E’s

หากพูดถึงกลยุทธ์การตลาดแล้วคงรู้จัก กลยุทธ์ 4Pที่เน้นตัวสินค้าหรือบริการเป็นหลัก
แต่ปัจจุบัน โลกได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีใหม่ๆ ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากเดิม
ดังนั้นกลยุทธ์แบบ 4P ได้พัฒนาเป็น 4E แทนซึ่งเน้นขายประสบการณ์ และความประทับใจ มากกว่า
วันนี้เรามาทำความรู้จัก กลยุทธ์ 4E Marketing กันว่าสามารถช่วยขายสินค้าและบริการได้อย่างไร

4E Marketing นั้นพัฒนาจาก 4P ดังนี้

• จาก Product to Experience (สร้างประสบการณ์ที่ดี)

E ตัวแรก Experience พัฒนาจาก Product ปัจจุบันนอกจากสินค้าและบริการ ลูกค้ายังต้องการประสบการณ์ที่ดีระหว่างการซื้อและหลังการซื้อ
เช่น บรรยากาศที่ดีภายในร้าน ความเป็นกันเองและความสุภาพของพนักงาน มีสินค้าหลากหลาย รวมไปถึงบริการหลังการขายที่ดี จะเป็นตัวสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

• จาก Price to Exchange (สร้างความคุ้มค่าให้ลูกค้ายอมจ่าย)

ในอดีตลูกค้ามักให้ความสนใจในเรื่องของราคาสินค้าเพื่อนำไปเปรียบเทียบในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ การลดราคาจึงถูกนำมาใช้ให้ราคาถูกกว่าคู่แข่งเป็นการจูงใจให้ง่ายต่อการตัดสินใจของลูกค้า
แต่ปัจจุบันลูกค้านั้นสนใจในเรื่องของความคุ้มค่ามากกว่าราคา ดังนั้นควรเน้นสร้างความคุ้มค่า หรือเพิ่มมูลค่าของสินค้า เพื่อให้ลูกค้านั้นเกิดความคุ้มค่าที่จ่ายเงิน
เช่น คุณเปิดร้านกาแฟ อาจใช้การเล่าเรื่อง “ของเมล็ดกาแฟ” ที่มีวิธีปลูกและการดูแลที่ทำให้มีรสชาติและกลิ่นที่มีเอกลักษณ์ แตกต่างจากร้านอื่น

• Place to Everywhere (เข้าถึงได้ง่ายผ่านออนไลน์)

การขายสินค้านอกจากขายผ่านทางหน้าร้านแล้วยังจำเป็นต้องพึ่งเทคโนโลยีมาช่วยในยุคที่การแข่งขันสูงรวมถึงพฤติกรรมบริโภคของลูกค้าเปลี่ยนไปสู่การค้าขายผ่านระบบออนไลน์เป็นการเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าเจอสินค้าและบริการของเราได้มากขึ้น ซึ่งมีให้เลือกใช้หลายแพลตฟอร์ม เช่น Facebook , IG , TikTok ฯลฯ และยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าอีกด้วย

• Promotion to Evangelism (สร้างลูกค้าประจำ)

การจัดโปรโมชั่น ลด , แลก ,แจก , แถม เอาใจลูกค้านั้นเป็นกลยุทธ์ที่ได้ผลเสมอ แต่เป็นการเพิ่มยอดขายในระยะสั้น แต่เราจะทำอย่างไรให้ลูกค้าขาจร กลายเป็นลูกค้าประจำของเรา
ดังนั้น Evangelism จึงเป็นแนวทางที่จะเปลี่ยนลูกค้าขาจรมาเป็นลูกค้าประจำ เพื่อให้เกิดเป็น
Brand Loyalty ผ่านกลยุทธ์ต่างๆ ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและบอกต่อ
ยกตัวอย่างเช่น ร้านกาแฟมีการเปิด Workshop ทำกาแฟให้สมาชิก ทำให้ลูกค้าที่เข้ารวมรับรู้เรื่องราวของแบรนด์และมีความรู้สึกร่วมไปกับแบรนด์ด้วย

ทั้งหมดเป็นกลยุทธ์การตลาด 4E Marketing แต่การตลาดนั้นมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดังนั้นการวางกลยุทธ์ควรปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างกลยุทธ์ให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด