โต๊ะพูล สำหรับเล่น แข่งขันเพื่อความสนุก

ในปัจจุบันโต๊ะพูล ที่ใช้ในการเล่นมีให้เลือกมากมาย ทั้งแบบสั่งทำตามแบบที่ลูกค้าต้องการ หรือการนำเข้ามาแต่การจะซื้อต้องมีการคัดสรรให้ดีเพราะเป็นสิ่งที่มีมูลค่าค่อนข้างแพง ปัจจัยในการเลือกโต๊ะมีอยู่ 3 ปัจจัยหลักเป็นสำคัญ คือ

1.พื้นและตำแหน่งที่จะตั้งโต๊ะพูลหรือโต๊ะสนุกเกอร์ ขนาดต้องพอดีและสมดุลแต่ในปัจจุบันโต๊ะก็มีให้เลือกมากมายหลายขนาดหรือแม้กระทั้งการสั่งทำให้เหมาะสมกับพื้นที่ของผู้ใช้เพราะในปัจจุบันเริ่มมีการนำโต๊ะสนุกมาใช้สอยประโยชน์มากว่าการเล่น เช่น การทำเป็นโต๊ะรับประทานอาหาร เป็นต้น
2. โครงสร้างของโต๊ะและวัสดุที่ใช้ในการประกอบ ต้องแข็งแรงทนทาน ในปัจจุบันโต๊ะพูลหรือโต๊ะสนุกเกอร์ มีความทันสมัยมากขึ้นเพราะผู้ผลิตบางคนใช้ ซิลเวอร์เป็นตัวโครงสร้างของโต๊ะก็มี ขึ้นอยู่กับความต้องการและการใช้งานไม้ที่นิยมนำมาใช้ในการทำโครงโต๊ะ คือไม้มะค่าเพราะมีความทนทานและสวยงาม

3. พื้นโต๊ะ
ส่วนมากทำมาจากหินโดยหินที่นิยมคือ
3.1 หินชนวนเป็นหินที่มีความคงทนสูงและเมื่อใช้เป็นระยะเวลานาหินจะไม่แอ่น
3.2 หินแกรนนิตเป็นหินที่นิยมเป็นอันดับสองรองจากหินชนวนมีความคงทนสูงแต่เมื่อใช้เป็นระยะเวลานานหินจะแอ่นตัว

ไม้ เป็นสิ่งที่คนส่วนมากไม่นิยมนำมาทำเป็นพื้นเพราะไม่ค่อยทนทานและเกิดการโก่งตัวง่าย

ส่วนต่างๆ ของโต๊ะพูล คำจำกัดความต่อไปนี้ คือคำที่ใช้เรียกส่วนประกอบต่างๆ ของโต๊ะพูล รายละเอียดเกี่ยวกับขนาดต่างๆ จะระบุไว้ใน คู่มืออุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันโต๊ะพูลประกอบด้วยขอบโต๊ะ ชิ่ง พื้นผิวของโต๊ะ และหลุมต่างๆ Foot End ของโต๊ะ จะเป็นด้านที่ตั้งลูกเป้า ส่วน Head End จะเป็นด้านที่แทง ลูกคิวบอลออกไป พื้นที่หลังเส้นเมือง คือพื้นที่ระหว่าง “เส้นเมือง” กับ “ชิ่งล่าง (Head Rail)” โดยไม่รวมเนื้อที่บน “เส้นเมือง” “ชิ่ง” ทั้งหมด ด้านบนของขอบโต๊ะ และหลุม รวมเป็นส่วนหนึ่งของ ขอบโต๊ะ “เส้น Long String” เป็นเส้นตรงที่ผ่ากลางโต๊ะในแนวตั้ง “เส้น Head String” คือ “เส้นเมือง” แบ่ง 1 ใน 4 ของโต๊ะ ด้านในเมือง “เส้น Foot String” เป็นเส้นที่แบ่ง 1 ใน 4 ของโต๊ะด้านตรงข้าม “เส้น Center String” เป็นเส้นที่แบ่งครึ่งของโต๊ะในแนวขวาง จากกึ่งกลางของหลุมกลาง 2 หลุมลากเข้าหากัน บนขอบโต๊ะ จะมีการกำหนดตำแหน่งของจุดแบ่งของโต๊ะ เรียกว่า “จุด Diamond” โดยแบ่งโต๊ะออกเป็น 1 ใน 4 ของด้านกว้าง และ 1 ใน 8 ของด้านยาว วัดจากจมูกหลุมด้านหนึ่งไปหาอีกด้านหนึ่ง พื้นผิวของโต๊ะจะต้องเรียบ ได้ระดับ ปูด้วยผ้า และมีจุดต่างๆ ที่ต้องทำการกำหนดไว้ ดังนี้
“Foot Spot” – ตรงจุดตัดของเส้น “Foot String” กับเส้น “Long String”
“Head Spot” – ตรงจุดตัดของเส้น “Head String” กับเส้น “Long String”
“Center Spot” – ตรงจุดตัดของเส้น “Center String” กับเส้น “Long String”
“Triangle” – อาจจะมีการตีเส้นเป็นรูปสามเหลี่ยม หรืออาจมีเพียงมุมทั้ง 3 ด้าน เพื่อเป็นตำแหน่งที่จะต้องตั้งลูก ตามแต่เกมต่างๆ จะกำหนด